Wat doe ik?

“A journey of a thousand miles begins with one step.”

– Lao Tzu –

Ik bied psychologische hulpverlening en psychotherapie voor (jong)volwassenen door middel van individuele gesprekken en systeemgesprekken.

Elke mens heeft een uniek verhaal en daar wordt in mijn praktijk ruimte voor gemaakt. Ik ga samen met u op uw tempo en een respectvolle wijze aan de slag met die zaken waar u op vastloopt. Vaak lijden mensen onder gedachten, gevoelens en gedragingen die hen in de weg lijken te staan om een rijk en zinvol leven te leiden. Daarom probeer ik u psychische vaardigheden aan te leren om op een doeltreffende manier met uw gedachten en gevoelens om te gaan, zodanig dat de soms negatieve impact ervan vermindert.

Ik vind het daarbij belangrijk ook te kijken naar zaken die goed lopen. Wanneer het moeilijker gaat, hebben mensen dikwijls enkel nog oog voor negatieve aspecten en hebben ze een laag zelfvertrouwen. In gesprekken kunnen we samen op zoek gaan naar uw unieke krachten en deze verder bijschaven en benutten, zodat u sterker in het leven staat en opnieuw meer gaat geloven in uzelf. We kijken naar datgene wat uw leven zinvol en belangrijk maakt en laten deze waarden richting geven aan uw gedrag.

Er kan onder meer gewerkt worden rond volgende thema’s:

 • burn-out
 • angsten
 • depressieve klachten
 • onzekerheid
 • zoeken naar de eigen identiteit
 • relationele problemen
 • rouwverwerking/verlieservaringen
 • stress

Afhankelijk van de ernst en het soort problematiek wordt er samen gezocht naar een behandeling op maat of wordt er doorverwezen voor expertise.

Enkele belangrijke inspiratiebronnen in mijn leven en werk:

 • Systeemtheorie
 • Oplossingsgericht denken en handelen
 • Motiverende Gespreksvoering
 • Mindfulness
 • ACT & MBCT
 • Natuur
 • Surfen

Wat doe ik niet?

 • Begeleiding van kinderen tussen 0 en 16 jaar
 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Directe traumatherapie (bv. via EMDR)
 • Adviserende verslagen voor een controlearts

Het is mogelijk een kort verslag te verkrijgen voor uw controlearts. Hier zal echter geen diagnose of advies in vermeld worden. Een verslag dient minstens één week op voorhand aangevraagd te worden. Daarna overhandig ik u een voorlopige versie ter inzage. Indien gewenst kunnen er aanpassingen gemaakt worden. Ten slotte overhandig ik u of verstuur ik per post een gehandtekende versie van het definitieve verslag.