Een eerste gesprek

U kan een eerste afspraak maken via telefoon of mail (zie ‘contact’). Alle volgende afspraken worden telkens op het einde van iedere sessie gemaakt.

Een eerste gesprek is bedoeld als kennismakingsgesprek. U krijgt de ruimte om uw verhaal te doen. Samen met u wordt bekeken wat uw hulpvraag is en wat uw verwachtingen zijn omtrent een begeleiding. Daarnaast krijgt u ook meer uitleg over mijn manier van werken en wat u van mij mag verwachten. Ten slotte wordt bekeken welke doelen vooropgesteld kunnen worden en wordt een eventueel behandelplan besproken.

Een eerste gesprek is geheel vrijblijvend (let op: het wordt wel aangerekend, zie ‘tarieven’). Het is immers belangrijk dat er een ‘klik’ is tussen u en mij en dat u zich comfortabel voelt om een begeleiding te starten. Mocht er na gezamelijk overleg niet gekozen worden voor een verdere begeleiding, kan ik samen met u op zoek gaan naar een geschikte doorverwijzing.