Annuleren van afspraken

Wanneer u een afspraak niet kan nakomen, dient u ten minste 24u voor de geplande sessie te annuleren. Dit maakt het mogelijk voor mij om andere cliënten de kans te bieden van dat uur gebruik te maken.

Indien u mij niet tijdig verwittigt, zal de sessie zonder uitzondering aangerekend worden.

Bedankt voor uw medewerking.